Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bạn sẽ cần một số loại hoa nhiệt đới, một nhánh địa lan, hoa gừng, hoa protea, lá ráy thơm và lá ráy xẻ, vài nhánh steel grass, đây là một loại cỏ ở Úc.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bắt đầu bằng cách giữ cành địa lan và quyết định mặt trước của hoa sẽ ở đâu. Đặt ở phía sau cành hoa lan cỏ steel grass và sau đó xếp những bông hoa gừng lên cao hơn một chút, chúng sẽ che đi chiều cao của cành địa lan. Tiếp theo tôi sẽ đặt một vài bông protea vào đây.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bắt đầu với bông hoa này vì bông kia hơi hướng ra phía ngoài. Sau đó, phần đỉnh sẽ nằm giữa cành địa lan ở đây.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Tiếp theo ta đặt những chiếc lá, chúng ta hãy đặt chiếc lá này ở đây. Vài chiếc lá ráy xẻ là đủ.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Tiếp theo ta sẽ dùng dây buộc lại, ở đây tôi sẽ dùng dây thừng nhỏ. Đặt bó hoa nằm xuống và buộc ở ngay phía trên vị trí bạn sẽ cầm. Buộc quanh một vài vòng và thắt chặt lại.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Cắt bỏ bớt phần gốc

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Và đây là cách bạn sắp xếp một bó hoa nhiệt đới.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bạn sẽ cần một số loại hoa nhiệt đới, một nhánh địa lan, hoa gừng, hoa protea, lá ráy thơm và lá ráy xẻ, vài nhánh steel grass, đây là một loại cỏ ở Úc.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bắt đầu bằng cách giữ cành địa lan và quyết định mặt trước của hoa sẽ ở đâu. Đặt ở phía sau cành hoa lan cỏ steel grass và sau đó xếp những bông hoa gừng lên cao hơn một chút, chúng sẽ che đi chiều cao của cành địa lan. Tiếp theo tôi sẽ đặt một vài bông protea vào đây.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bắt đầu với bông hoa này vì bông kia hơi hướng ra phía ngoài. Sau đó, phần đỉnh sẽ nằm giữa cành địa lan ở đây.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Tiếp theo ta đặt những chiếc lá, chúng ta hãy đặt chiếc lá này ở đây. Vài chiếc lá ráy xẻ là đủ.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Tiếp theo ta sẽ dùng dây buộc lại, ở đây tôi sẽ dùng dây thừng nhỏ. Đặt bó hoa nằm xuống và buộc ở ngay phía trên vị trí bạn sẽ cầm. Buộc quanh một vài vòng và thắt chặt lại.

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Cắt bỏ bớt phần gốc

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Và đây là cách bạn sắp xếp một bó hoa nhiệt đới.

Bài viết liên quan