Cách gói hoa cẩm tú cầu

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Chọn hoa tú cầu cỡ nhỏ và to

Ngắt hết lá và cành nhánh ở phía dưới.

Tôi sẽ đặt một bông hoa vào giữa và hơi vặn phần khung hình chữ Y ở đây. Để bông hoa sát phần mép khung, hoa sẽ không nhô lên quá cao hoặc tụt xuống quá sâu.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Xếp một bông tú cầu nhỏ bên cạnh và tiếp theo lại là một bông to. Xếp hoa với phần cuống hơi chéo với nhau sẽ giúp chúng chắc hơn.

Hãy chỉnh những chiếc lá một chút. Một bông hoa nhỏ nữa và thêm một bông vào giữa. Như vậy bạn sẽ xếp hoa xung quanh khung và bông hoa lớn cuối cùng sẽ ở vị trí này.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Cắt cuống hoa dài hơn khoảng 1/3 so với khung sẽ giúp hoa thăng bằng tốt hơn trong khung. Tiếp theo tôi sẽ buộc bó hoa và bọc giấy trang trí xung quanh.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Gấp đôi tờ giấy bọc nhưng hơi chéo một góc nhỏ.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Áp giấy vào vị trí ngay dưới bó hoa một chút, tiếp tục áp giấy vào mặt bên và bóp chặt sát vào phần tay cầm.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Dùng dây buộc phần tay cầm. Vậy là ta đã có một bó hoa tú cầu thật đẹp để làm quà tặng.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Chọn hoa tú cầu cỡ nhỏ và to

Ngắt hết lá và cành nhánh ở phía dưới.

Tôi sẽ đặt một bông hoa vào giữa và hơi vặn phần khung hình chữ Y ở đây. Để bông hoa sát phần mép khung, hoa sẽ không nhô lên quá cao hoặc tụt xuống quá sâu.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Xếp một bông tú cầu nhỏ bên cạnh và tiếp theo lại là một bông to. Xếp hoa với phần cuống hơi chéo với nhau sẽ giúp chúng chắc hơn.

Hãy chỉnh những chiếc lá một chút. Một bông hoa nhỏ nữa và thêm một bông vào giữa. Như vậy bạn sẽ xếp hoa xung quanh khung và bông hoa lớn cuối cùng sẽ ở vị trí này.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Cắt cuống hoa dài hơn khoảng 1/3 so với khung sẽ giúp hoa thăng bằng tốt hơn trong khung. Tiếp theo tôi sẽ buộc bó hoa và bọc giấy trang trí xung quanh.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Gấp đôi tờ giấy bọc nhưng hơi chéo một góc nhỏ.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Áp giấy vào vị trí ngay dưới bó hoa một chút, tiếp tục áp giấy vào mặt bên và bóp chặt sát vào phần tay cầm.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Dùng dây buộc phần tay cầm. Vậy là ta đã có một bó hoa tú cầu thật đẹp để làm quà tặng.

Cách gói hoa cẩm tú cầu

Bài viết liên quan