Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Chuẩn bị 3 – 4 bông hoa thược dược màu cam, và 3 – 4 bông hoa hồng.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Chọn lọ hoa miệng to, đặt bàn chông cắm hoa vào giữa rồi đổ nước vừa phải.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Để hoa được tươi lâu và bền màu, bạn pha một chút rượu vodka vào nước. Dùng kéo cắt các cành thược dược có độ dài vừa phải. Cắm thân của hoa vào bàn chông.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Sau đó cắm thêm hoa hồng xen kẽ.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Chuẩn bị 3 – 4 bông hoa thược dược màu cam, và 3 – 4 bông hoa hồng.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Chọn lọ hoa miệng to, đặt bàn chông cắm hoa vào giữa rồi đổ nước vừa phải.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Để hoa được tươi lâu và bền màu, bạn pha một chút rượu vodka vào nước. Dùng kéo cắt các cành thược dược có độ dài vừa phải. Cắm thân của hoa vào bàn chông.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Sau đó cắm thêm hoa hồng xen kẽ.

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Cách cắm xen kẽ hoa hồng và hoa thược dược

Bài viết liên quan