Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

Chuẩn bị

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

– Hoa hồng, hoa hồng đỏ
– Hoa cúc, hoa cẩm chướng
– Hoa cát tường tím
– Một vài cành nhỏ chỉ có lá
– Bình cắm hoa tròn
– Xốp cắm hoa

Thực hiện

Bước 1

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Đầu tiên, bạn cắt xốp cắm hoa đã ngâm nước trước đó đặt vào trong bình.
– Dùng băng dính dán hai đường vuông góc bên trên để xác định tâm điểm và chia thành 4 khoảng bằng nhau.

Bước 2

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Bắt đầu cắm hoa, bạn cắm cành hoa hồng đỏ ở chính giữa bình.

Bước 3

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Tiếp theo, cắt 4 cành hồng đỏ cắm xung quanh.

Bước 4

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Tiếp đến, bạn cắm các cành cẩm chướng trắng xen kẽ giữa các hoa hồng đỏ.

Bước 5

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Sau đó, cắm thêm cành hoa cát tường tím, hoa hồng xen kẽ giữa các hoa cẩm chướng trắng và hoa hồng đỏ.

Bước 6

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Cuối cùng, thêm những cành hoa và lá khác vào những chỗ trống còn lại.

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

Bình hoa xinh của bạn đã hoàn thành rồi đấy!

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

Chuẩn bị

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

– Hoa hồng, hoa hồng đỏ
– Hoa cúc, hoa cẩm chướng
– Hoa cát tường tím
– Một vài cành nhỏ chỉ có lá
– Bình cắm hoa tròn
– Xốp cắm hoa

Thực hiện

Bước 1

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Đầu tiên, bạn cắt xốp cắm hoa đã ngâm nước trước đó đặt vào trong bình.
– Dùng băng dính dán hai đường vuông góc bên trên để xác định tâm điểm và chia thành 4 khoảng bằng nhau.

Bước 2

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Bắt đầu cắm hoa, bạn cắm cành hoa hồng đỏ ở chính giữa bình.

Bước 3

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Tiếp theo, cắt 4 cành hồng đỏ cắm xung quanh.

Bước 4

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Tiếp đến, bạn cắm các cành cẩm chướng trắng xen kẽ giữa các hoa hồng đỏ.

Bước 5

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Sau đó, cắm thêm cành hoa cát tường tím, hoa hồng xen kẽ giữa các hoa cẩm chướng trắng và hoa hồng đỏ.

Bước 6

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn
– Cuối cùng, thêm những cành hoa và lá khác vào những chỗ trống còn lại.

Cách cắm một lãng hoa tròn để bàn

Bình hoa xinh của bạn đã hoàn thành rồi đấy!

Bài viết liên quan