Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Nguyên liệu

– 1 bình thủy tinh hình chữ nhật
– 5 cành ly vàng
– 4 nhánh lan vũ nữ
– 1 bó cỏ lan chi
– Dây thép, kìm hoặc kéo

Thực hiện

Bước 1:

Tận dụng cuống của cành ly, ta đo và cắt hai đoạn bằng với chiều rộng của bình. Nước đổ sâu khoảng 3 cm.

Bước 2:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Đặt hai đoạn song song cách đều nhau như hình.

Bước 3:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Các ấy xếp cỏ lan chi bằng nhau rùi buộc chúng lại nhét vào nằm trong bình.

Bước 4:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Túm các nhánh lan vũ nữ lại đo và cắt sao cho chiều dài hoa dài hơn bình khoảng 5 cm.

Bước 5:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Sau đó, bạn nhét bó hoa lan vào sâu cùng với cỏ lan chi như hình.
Bước 6:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Tiếp theo, ta túm đầu cỏ lan chi và hoa lan vũ nữ vòng gập lại, dùng dây thép buộc cố định vào cành hoa ly để trước đó.

Bước 7:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Cuối cùng, các ấy xếp bó tròn hoa ly lại, đo và cắt chiều cao hoa gấp đôi thân bình rồi cắm vào giữa hai que là được.

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Nguyên liệu

– 1 bình thủy tinh hình chữ nhật
– 5 cành ly vàng
– 4 nhánh lan vũ nữ
– 1 bó cỏ lan chi
– Dây thép, kìm hoặc kéo

Thực hiện

Bước 1:

Tận dụng cuống của cành ly, ta đo và cắt hai đoạn bằng với chiều rộng của bình. Nước đổ sâu khoảng 3 cm.

Bước 2:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Đặt hai đoạn song song cách đều nhau như hình.

Bước 3:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Các ấy xếp cỏ lan chi bằng nhau rùi buộc chúng lại nhét vào nằm trong bình.

Bước 4:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Túm các nhánh lan vũ nữ lại đo và cắt sao cho chiều dài hoa dài hơn bình khoảng 5 cm.

Bước 5:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Sau đó, bạn nhét bó hoa lan vào sâu cùng với cỏ lan chi như hình.
Bước 6:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Tiếp theo, ta túm đầu cỏ lan chi và hoa lan vũ nữ vòng gập lại, dùng dây thép buộc cố định vào cành hoa ly để trước đó.

Bước 7:

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Cuối cùng, các ấy xếp bó tròn hoa ly lại, đo và cắt chiều cao hoa gấp đôi thân bình rồi cắm vào giữa hai que là được.

Cách cắm hoa ly kèm hoa lan vũ nữ độc đáo

Bài viết liên quan