Bó hoa tạo hình 2 con chó

Bó hoa tạo hình 2 con chó

Vật liệu

– 20 hoa cẩm chướng ( dùng màu vàng, trắng , hoặc hồng)
– Lá dương xỉ nhí
– Chuỗi ngọc
– 1 giỏ tròn

Thực hiện

Bó hoa tạo hình 2 con chó

– Chân: cắm 2 hoa thấp hướng ra phía trước
– Đầu: 7 hoa nở, kết 1 hoa ở giữa, 6 hoa chung quanh tạo bó tròn; cắt cuống hoa dài 10 cm, cắm hơi nghiêng phiá trước
– Đuôi: chọn 1 hoa búp,cắm cao ở phía sau đầu
– Dán 2 nút đen làm mắt, 1 nút đỏ làm mũi
– Kết 1 chùm nơ ở giưã 2 chân và đầu
– Cắm lá dương xỉ và chuỗi ngọc xen kẽ

Bó hoa tạo hình 2 con chó

Vật liệu

– 20 hoa cẩm chướng ( dùng màu vàng, trắng , hoặc hồng)
– Lá dương xỉ nhí
– Chuỗi ngọc
– 1 giỏ tròn

Thực hiện

Bó hoa tạo hình 2 con chó

– Chân: cắm 2 hoa thấp hướng ra phía trước
– Đầu: 7 hoa nở, kết 1 hoa ở giữa, 6 hoa chung quanh tạo bó tròn; cắt cuống hoa dài 10 cm, cắm hơi nghiêng phiá trước
– Đuôi: chọn 1 hoa búp,cắm cao ở phía sau đầu
– Dán 2 nút đen làm mắt, 1 nút đỏ làm mũi
– Kết 1 chùm nơ ở giưã 2 chân và đầu
– Cắm lá dương xỉ và chuỗi ngọc xen kẽ

Bài viết liên quan